Žene sa Une

 Udruženje “Žene sa Une” Bihać osnovano je 13.09.1994. godine od strane pojedinaca opredijeljenih da pomognu građanima u jačanju na ekonomskom, socijalnom i političkom planu, planiranju i provođenju pozitivnih procesa u društvu. “Žene sa Une” su nepolitička, nevladina i neprofitna asocijacija svojih članova, otvorena za sve građane BiH i svijeta koji podržavaju programske ciljeve i prihvataju Statut Udruženja.

Upućivanje, izgrađivanje, podsticanje i usmjeravanje svijesti građana u planiranju i provođenju pozitivnih procesa u društvu tokom 18 godina postojanja i rada rezultirali su dobrom suradnjom sa nevladinim organizacijama širom Bosne i Hercegovine i institucijama na svim nivoima vlasti.

Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti unutar Udruženja djeluju:

Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici na teritoriji Unsko-sanskog kantona je osnovana na inicijativu Udruženja “Žene sa Une” Bihać i počela je sa radom 10.12.2005. godine.

Sigurna kuća pruža adekvatan smještaj ženama i djeci žrtvama traume i nasilja tokom procesa njihovog oporavka. Ako uzmemo u obzir da je u proteklih sedam godina u Sigurnoj kući boravilo više od 250 žena i djece, onda nam je sasvim sigurno jasno da se mora osigurati adekvatna podrška svih nadležneh institucija za rad Sigurne kuće.

 

Centar za besplatne pravne savjete djeluje u okviru Udruženja „Žene sa Une“ Bihać sa željom da se pravna pomoć pruži fizičkim licima, građanima, ženama žrtvama porodičnog nasilja i drugim licima koja se nalaze identifikovani kao socijalno ugrožene kategorije i koji nisu u situaciji da ostavre svoja prava i na zakonu zasnovane interese pred sudovima u BiH.

 

Lokalni volonterski servis je osnovan 14. juna 2011. godine u okviru Udruženja „Žene sa Une“ i u svojoj bazi podataka ima 139 regrutovanih volontera sa više od 1800 sati volontiranja. 

Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti Udruženje „žene sa Une“ od svog osnivanja do danas učestvovalo je u pripremi i implementaciji velikog broja projekata. Odjel za implementaciju projekata bavi se  izradom i upravljanjem projektima, radi istraživanja, priprema projektne prijedloge za međunarodne donatore i odgovara na javne pozive koje objavljuju institucije u Bosni i Hercegovini.