Contact

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
Bavadžiluk bb, 71000 Sarajevo 

Telefon: +387 33 237 240

Fax: +387 33 236 899

E-mail: adl@bih.net.ba