Sigurna mreža

Sigurna mreža je nastala 2001. godine (kao neformalna mreža), i činile su je 32 nevladine organizacije i vladine institucije, koje se bave problemom nasilja, sa područja cijele BiH (Federacija BiH i Republika Srpska).

Radi bržeg i efikasnijeg djelovanja, u februaru 2002. godine osnovan je Savjetodavni komitet Sigurne mreže, koji sačinjava 12 organizacija predstavnica 12 različitih regija.

Više informacija