Održano 7 javnih prezentacija Sigurne mreže u 7 gradova BiH

Članice Sekretarijata Sigurne mreže održale su 7 javnih prezentacija u 7 gradova BiH u kojim djeluju:Bihać, Tuzla, Modriča, Banja Luka, Mostar, Zenica i Sarajevo.

Svrha javnog predstavljanja Sigurne mreže bilo je upoznavanje sa Platformom rada mreže, motivacija i mobilizacija novih članica i dogovaranje načina suradnje kako bi povećali članstvo sa novim, manjim ili većim NVO-ima,koje su aktivnena polju borbe protiv nasilja na osnovu spola, a posebno protiv nasilja u porodici.

Javne prezentacije su održane prema sljedećem rasporedu:

 

- Sarajevo, 13.11.2012. Žene ženama i Fondacija lokalne demokratije (31 učesnik, 17 predstavnika NVO-a, 14 predstavnikainstitucija sistema regija Sarajevo i Istočno Sarajevo) 

-Zenica, 04.12.2012. Medica (17 učesnika, predstavnika NVO-a)

 

- Tuzla, 29.11.2012. Viva žene (15 učesnika, predstavnika NVO-a i Centra za socijalni rad) 

 

-Mostar, 19.12.2012. Žena BiH (12 učesnika, predstavnikaNVO-a)

 

- Bihać, 06.12.2012. Žene sa Une (17 učesnika,predstavnikaNVO-a i Centra za socijalni rad )

 

- Modriča, 26.11.2012. Budućnost (14 učesnica,predstavnika NVO-a)

 

-Banja Luka, 24.12.2012. Udružene žene (10 učesnika,predstavnikaNVO-a)

 

Zaključeno je da je reaktiviranje i reorganizacija Sigurne mreže podržana od svih učesnika, te da postoji zainteresovanost za uključivanje u Sigurnu mrežu na osnovu jasno definiranih Kriterija za prijem novih članica.