Budućnost

Udruženje građana „Budućnost“ je nevladina organizacija osnovana 1996. godine sa sjedištem u Modriči. Udruženje svoju djelatnost vrši na teritoriji Bosne i Hercegovine. Organizaciju je osnovalo nekoliko žena, optimistkinja, čvrsto vjerujući u bolju budućnost bosanskohercegovačkog društva. Od samog početka svog rada pa do danas , Budućnost je, kao organizacija, oduvijek bila vjerna svojoj primarnoj strategiji – promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava.

Glavni ciljevi U.G. „Budućnost“ su davanje doprinosa, putem raznih aktivnosti razvoju civilnog društva, povećanje građanske samosvijesti, edukacija građana, posebno žena, djece i mladih u skladu sa zakonom, prevencija nasilja nad ženama i djecom u saradnji sa nadležnim institucijama, prevencija zavisnosti od droga i toksikomanije, prevencija kriminalnog ponašanja mladih,vladavina ljudskih i socijalnih prava, razvoj političke kulture i tolerancije, sa posebnim naglaskom na ženska ljudska prava.

Svoje aktivnosti U.G.“Budućnost“ sprovodi kroz četiri organizaciona segmenta, i to:

Savjetovalište

 • pružanje besplatne pravne pomoći građanima/kama
 • psiho-socijalno savjetovanje
 • porodično i partnersko savjetovanje
 • lobiranje i zalaganje za usklađivanje i primjenu zakona
 • profesionalizacija i organizacijski razvoj

Sigurna kuća

 •  prijem i smještaj žena i djece žrtava porodičnog nasilja
 • S.O.S telefon za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja
 • besplatna pravna pomoć žrtvama porodičnog nasilja
 • psiho-socijalna pomoć žrtvama porodičnog nasilja
 • pedagoški rad sa djecom koja borave u sigurnoj kući
 • okupacione aktivnosti
 • after care (briga poslije)

Rad u zajednici

 •  edukativni rad sa učenicima i učenicama
 • prevencija trgovine i zlostavljanja djece
 • podizanje svijest javnosti
 • razvoj referalnih mehanizama sa institucijama na svim nivoima
 • ženski klubovi u ruralnim područjima
 • sinhronizovane akcije sa komisijama za ravnopravnost polova u dobojskoj, višegradskoj regiji i drugim područjima BiH
 • humanitarne akcije
 • obilježavanje značajnih datuma

Muški centar

 • terapijsko – savjetodavni rad sa počiniocima nasilja
 • rad u grupama za samopomoć
 • rad u studijskim krugovima
 • saradnja sa muškim udruženjima
 • rekreativni i zabavni rad
 • anti – stres program

Kontakt

Udruženje građana „Budućnost“
ul. Živojina Mišića br 4
74 480 Modriča
BiH

Tel: +387 53 820 700
Tel/fax: +387 53 820 701

E-mail : gocalg@gmail.com
www.buducnost-md.com