Trening za nove članice Sigurne mreže

13. i 14. maj 2013.god. u Sarajevu, u Hotel Bosnia, su održana dva treninga za dvanaest (12) novih članica Sigurne mreže.

Treninzi su imali za  cilj da  nove članice Sigurne mreže ojačaju svoje kapaciteta koristeći znanja i iskustva stalnih članica Sigurne mreže, osam nevladinih organizacija sa velikim iskustvom u borbi protiv nasilja na osnovu spola. Ovi treninzi, pored edukativnog karaktera, bili su prilika za   međusobno upoznavanje i početak zajedničke saradnje na realizaciji aktivnosti  Sigurne mreže.


13.maja 2013.god. je održan prvi trening Radne grupe I na temu „Prevencija“ ovaj trening su relizovale stalne članice Sekretarijata Sigurne mreže: Žene sa Une iz Bihaća i Žena BiH iz Mostara.14.maja 2013.godine je  održan drugi trening Radne grupe II na temu „Zaštita i rehabilitacija“ i ovaj trening su relizovale  stalne članice Sekretarijata Sigurne mreže: Medica iz Zenice i Vive žene iz Tuzle. 

Na treninzima je učestvovalo po dvadeset  predstavnica novih članica Sigurne mreže