Udružene žene

 Udružene žene Banja Luka je nevladina organizacija osnovana 16. avgusta 1996. godine u Banjaluci. Kroz aktivnosti i projekte nase organizacije, zalažemo se za unaprijeđenje društvenog položaja žene i njeno pravo na život bez nasilja u porodici i javnom životu. 

Želimo vidjeti vise zena na pozicijama odlučivanja u zvaničnim institucijama na svim nivoima vlasti i odlučivanja u Bosni i Hercegovini. 

Naša vizija je: Žena svjesna njene moći, ravnopravna, poštovana, zaposlena i srećna. 

Naša misija je: Jačanje i afirmisanje žena kroz zalaganje i rad na stvarnom poštovanju i primjeni ženskih ljudskih prava. 

Opšti strateški prioriteti i ciljevi djelovanja Udruženih žena Banja Luka:

  • Borba protiv nasilja nad ženama kroz obezbjeđivanje besplatne pravne i psihosocijalne pomoći za zene i djecu žrtve nasilja, aktivnosti usmjerene na primjenu zvaničnih politika i institucionalnih mehanizama za borbu protiv nasilja nad ženama;
  • Jačanje svijesti građana/ki o nasilju nad ženama i rodno uslovljenom nasilju kroz medijsko zalaganje i jačanje i unaprijeđenje saradnje sa drugim nevladinim organizacijama i zvaničnim institucijama koje su aktivne na problemu nasilja nad ženama i rodno uslovljenom nasilju u zemlji i inostranstvu;
  • Povećanje svijesti javnosti o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini i javno zalaganje za efikasniji rad zvaničnih institucija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini na prevenciji trgovine ljudima;
  • Osnaživanje žena da učestvuju u društvenim promjenama kroz njihovu aktivnu ulogu u kreiranju javnih politika i političkom odlučivanju na lokalnom, entitetskom i državnom nivou Bosne i Hercegovine i zalaganje za jednakost polova u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini;
  • Jednakost polova u medijima BiH - javno zalaganje za uklanjanje diskriminacije i zloupotreba žena u elektronskim i štampanim medijima u BiH i stvaranje uslova za jednak pristup žena i muškaraca procesu kreiranja medijskih politika u BiH;
  • Unaprijeđenje senzitivnosti za pitanja ravnopravnosti polova novinarki i novinara u BiH i umrežavanje NGO aktivistkinja, novinarki i političarki kroz zajedničke aktivnosti na poboljšanju ravnopravnosti polova u medijima BiH;
  • Javno zalaganje za jačanje položaja žena u našem društvu i smanjenje diskriminacije žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu kroz monitoriranje primjene zakona i iniciranje procedura za izmjene diskriminirajućih zakona;
  • Podrška održivom povratku u Bosni i Hercegovini kroz rad sa ženama i muškarcima u ruralnim zajednicama Bosne i Hercegovine;
  • Jačanje saradnje sa drugim nevladinim organizacijama i zvanicnim institucijama u Banja Luci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i drugim zemljama u regionu (razvoj zajedničkih projekata i inicijativa, razmjena informacija i ekspertize, podrška u razvoju vještina i podizanje znanja o ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova i dr.);
  • Razvoj unutrašnjih kapaciteta Udruženih žena Banja Luka kroz angažovanje novog profesionalnog osoblja i volontera/ki i rad na razvoju održivosti organizacije kroz dugoročno finansijsko, programsko i menadžment planiranje;