Kontakt

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
Bavadžiluk bb, 71000 Sarajevo 

Telefon: +387 33 237 240

Fax: +387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba I anketa@bih.net.ba