U devet gradova u BiH provedena mini kampanja “Imam pravo!” s ciljem prevencije nasilja u porodici

U okviru kampanje Sigurne mreže "IMAM PRAVO! Na život bez straha! Na život bez nasilja! Na sigurnost!”, u devet gradova širom BiH su od 2. do 9. oktobra održane brojne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o nultoj stopi tolerancije na nasilje nad ženama.

Članice devet udruženja pridruženih članica Sigurne mreže realizovale su ulične akcije dijeljenja letaka i informisanja građanki i građana o mehanizmima zaštite, važnosti prevencije i prijavljivanja nasilja, organizovani su okrugli stolovi, radionice u školama, anketirani su građani u svrhu prikupljanja informacija o poznavanju zakona iz ove oblasti i prepoznavanju oblika nasilja.

U kampanji su učestvovala udruženja: Mreža policijskih službenica iz Livna, UŽ SEKA Goražde, NVO Susreti Stolac, Ženski Centar Trebinje, Inicijativa građanki/na Mostar, Udruženje žena "Derventa", Udruženje građana "ŽIR" Istočno Sarajevo, Udruga za civilne inicijative "Glas" iz Prozora, UŽ Most iz Višegrada.Sigurnom mrežom koordinira Fondacija lokalne demokratije, a ova aktivnost se realizuje u okviru projekta "Podrška Sigurnoj mreži" koji finansira Fondacija OAK iz Švicarske, a implementira uz podršku Trag Fondacije iz Beograda.