17.12.2022.

U Sarajevu održan sastanak predstavnika koordinacionih tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH

U Sarajevu je proteklog petka (16.12.2022. godine), u organizaciji Fondacije lokalne demokratije ispred Sigurne mreže, održan sastanak predstavnika koordinacionih tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici sa predstavnicima Agencije za ravnopravnost spolova BiH

Sastanku je prisustvovalo 26 učesnika, predstavnika koordinacionih tijela iz različitih lokalnih zajednica iz cijele BiH. Učesnicima se najprije obratila Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije lokalne demokratije, a potom je Samra Filipović-Hadiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, govorila o obavezama Bosne i Hercegovine definisanim Istanbulskom konvencijom kao što je multisektorski pristup države u borbi protiv nasilja na osnovu spola. Na sastanku su iznesene i Preporuke iz decembra 2022. godine koje je Vijeće Evrope uputilo Bosni i Hercegovini.

Nakon diskusije zaključeno je da svako u svojoj lokalnoj zajednici mora uanprijediti multisektorsku saradnju, jer jedino tako možemo zaustaviti i prevenirati nasilje na osnovu spola u BiH.