Publikacije

Publikacije su dostupne uz upit na adresu anketa@bih.net.ba

IMPLEMENTACIJA AKCIONOG PLANA prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo

NASILJE U PORODICI-priručnik za službenike policije

NASILJU RECI "NE"

NACRT AKCIONOG PLANA PREVENCIJE, ZAŠTITE I BORBE PROTIV NASILJA U PORODICI U KANTONU SARAJEVO ZA 2007. - 2008. GODINU MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP

NASILJE I OPORAVAK