Odmira u Kući do mira u svijetu

Kampanja je realizovana pod sloganom Globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u porodici“Od mira u Kući do mira u svijetu”

U povod uobilježavanja međunarodnog Dana ljudskihprava, 10.decembra 2012. godine ,Fondacija lokalne demokratije i još sedam članica Sekretarijata Sigurnemreže – nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žena i djece žrtava nasilja u porodici u svojim gradovima: Bihać, Modriča, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Zenica i Sarajevo uličnim akcijama građane/ke su željele da upoznaju da nasilje u porodici predstavlja jedan od najtežih i širokorasprostranjenih oblika kršenja ljudskih prava.Kroz podjelu promo materijala ( kišobrani, ogledala, cekere i flajere) u interakciji i razgovoru sa građankama/nima su još jednom podsjetile da nasilje u porodici nije privatni problem i da je zakonska dužnost svakog građanina ukoliko se sustretne s njim i prijaviti ga.