15.10.2015.

Snažnije zajedno

Održan prvi regionalni susret ženskih organizacija koje podržavaju fondacije OAK i Trag

 Prvi regionalni zajednički susret svih ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koje podržava Oak fondacija u saradnji sa Trag fondacijom pod nazivom SNAŽNIJE ZAJEDNO Put ka kreiranju zajedničke strategije za podršku ženskom pokretu na Balkanu održan je od 12 - 14. oktobra 2015. godine u Beogradu.

Preko 50 učesnica iz tri države imale su priliku da analiziraju gde se danas nalazi ženski pokret, iznesu svoja mišljenja i iskustva o snagama i slabostima ženskih organizacija i pokreta, i daju predloge za reviziju strategije Oak fondacije “Teme koje se tiču žena” (Issues Affecting Women Programme).Na sastanku su učestvovale i predstavnice Fondacije lokalne demokartije.

U toku sastanka, bilo je prilike da ženske organizacije podele dobre prakse iz regiona na teme funkcionalnih ženskih mreža koje su doprinele solodarnosti u zagovaranju za ženska pitanja, zatim mogućnosti za prikupljanje sredstava za projekte koji se bave ženama i promocije ženskih javnih događaja.

 


 Predstavnice Oak fondacije su predstavile strategiju Oak fondacije “Teme koje se tiču žena” i pojasnile načine na koji su Oak kao odgovorna fondacija došli do ključnih tema strategije: borba protiv nasilja nad ženama, trgovine ljudima i izgradnja pokreta. Izgradnja kapaciteta koju podržava Oak fondacija bila je još jedna od tema koje su predstavljene i diskutovane, kao i samoprocena kapaciteta ženskih organizacija koju je sprovela Trag fondacija. Ova dokumenta činiće osnovu za planiranje dalje izgradnje kapaciteta ženskih organizacija u saradnji sa Trag fondacijom i Oak fondacijom u naredne tri godine.

 Grupni rad na ključne teme strategije “Teme koje se tiču žena” doprinele su boljem razumevanju i razmeni znanja o tome koje su potrebe korisnica, sistemskih promena koje želimo postići u narednih 3 do 5 godina, aktera koji su nam potrebni kako bi promene bile postignute i intervencija koje bi trebalo biti preduzete kako bi se promena desila.

 U toku treninga organizovana je i akcija solidarnosti sa žrtvama napada na Mirovni marš u Ankari kojim smo se zajedno pridružili Međunarodnom pozivu na mir Evropskog ženskog Lobija u Turskoj. Takođe, organizovano je i skupljanje toplih stvari za izbeglice iz Afrike i sa Bliskog Istoka koje će biti odnete i podeljene u Miksalištu.

 Drugi deo regionalnog sastanka bio je rezervisan za trening koji je održao Alex Dressler iz organizacije Očuvanje dečje bezbednosti (Keeping Children Safe). Cilj treninga bilo je osposobljavanje učesnica da razviju, unaprede i sprovedu politike i procedure za osiguravanje bezbednosti i zaštite dece unutar organizacija. Na osnovu znanja stečenog na treningu ženske organizacije će u narednom periodu razviti politike i procedure za očuvanje dečje bezbednosti, uz podršku Trag fondacije i organizacije Očuvanje dečje bezbednosti.