Od mira u kući do mira u svijetu: Učinite obrazovanje sigurnim za sve!

U periodu od 25. novembra - Međunarodnog dana protiv nasilja u porodici do 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava, realizuje se svjetska kampanja pod nazivom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

 U navedenom periodu nevladine organizacije, pojedinci/ke,  branitelji/ce prava, vladine institucije iz preko 200 zemalja svijeta okupljaju se i kroz različite aktivnosti ukazuju na potrebu prevencije i zaštite i borbe protiv nasilja na osnovu spola.

Ove godine obilježava se 25. godina kampanje koje je 1991. pokrenuo Institut za Globalno žensko liderstvo iz SAD-va.

Članice Sigurne mreže kao i prošlih godina aktivno sudjeluju u kampanji realizujući niz aktivnost promotivnog i edukativnog karaktera.

U  nastavku  možete pogledati kalendare članica Sigurne mreže: