06.10.2016.

Radionica spriječiti nasilje

Fondacija lokalne demokratije je 6. 10. 2016. u hotelu Bosnia u Sarajevu organizirala okrugli sto pod nazivom “Spriječimo nasilje”.

Cilj okruglog stola bio je informiranje predstavnika nadležnih službi i institucija o postojanju sistema prevencije i zaštite od nasilja nad djecom kroz predstavljanje multidisciplinarnog pristupa uspostavljenog kroz saradnju i koordinaciju s nadležnim institucijama, njihovim službama  i nevladinim organizacijama u kantonima u FBiH. 

Uvodničarke su bile prim. dr. Amra Junuzović-Kaljić o temi “Načini prepoznavanja nasilja (fizički aspekt)” i dr. sc. Amela Dautbegović, psiholog, o temi “Pojavni oblici nasilja u porodici nad djecom i ženama (psihološki aspekt)”.

Govorilo se o sistemu prevencije i zaštite iz nadležnosti resora: obrazovanja, socijalne zaštite, policije i zdravstva. Nakon ovoga uslijedila je diskusija tokom koje su, kroz konstruktivni dijalog svih aktera, razmijenjene informacije o načinima boljeg umrežavanja i koordinacije rada u programima i akcijama prevencije i zaštite od nasilja nad djecom, od strane svih aktera prisutnih na tribini, te su doneseni i konkretni zaključci. 


U radu okruglog stola učešće je uzelo 36 učesnika (predstavnika institucija i nevladinih organizacija), odnosno svih nadležnih i ključnih resora koji se bave promocijom i zaštitom žena i  djece od nasilja u porodici.

 Realizirana je tematska emisija posvećena zaštiti od nasilja nad djecom s ciljem informiranja, senzibilizacije i adekvatnog upoznavanja javnosti o problemu nasilja nad djecom. Tom prilikom emitiran je i kratki film pod nazivom “Zlostavljanje na internetu”.