03. i 04. 11. 2016.

Radionica jačanje kapaciteta za članice

 U Sarajevu (hotel Pino Trebević) je 3. i 4. 11. 2016. realizirana dvodnevna radionica za članice Upravnog odbora na kojoj je učestvovalo devet predstavnica UO. Cilj okupljanja bio je analiza rada Sigurne mreže, samoprocjenjivanje, s kritičkim osvrtom na slabosti ali i prednosti Sigurne mreže i njenog djelovanja, utvrđeni su prioriteti za 2017. godinu, unaprijeđeni načini komuniciranja, načini apliciranja na nova sredstva namijenjena aktivnostima Sigurne mreže, ali i pojedinačnih članica kada je u pitanju borba protiv nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici. Za pojedine teme radionica i vođenje, bile su zadužene prisutne članice UO sa svojim ekspertizama.