21.11.2016.

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Vive Žene ‒ Centar za terapiju i rehabilitaciju Tuzla već jedanaestu godinu od 25. novembra do 10. decembra obilježava “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Tim povodom je 21. 11. 2016. godine održana i konferencija za novinare na kojoj su, pored programa obilježavanja 16 dana aktivizma, prezentirani i rezultati rada Sigurne mreže, čije su članice i Vive Žene, kada je riječ o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici kao i opstanku sigurnih kuća.

 Prema riječima Jasne Zečević, predsjednice U. G.  Vive Žene, Sigurna mreža je mreža organizacija koje se bave zaštitom žrtava nasilja i čine je 22 organizacije u Bosni i Hercegovini, a devet organizacija koje imaju sigurnu kuću u okviru svog djelovanja čine upravni odbor spomenute mreže. Više…

  - Zahvaljujući aktivnostima Sigurne mreže, nakon godinu dana, uspjeli smo da član 35 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ne uđe u proceduru, za što ne znamo da li je dobro, ali je za sada na čekanju. U tom smislu skupštine Tuzlanskog, Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona, na inicijativu Sigurne mreže i Vive Žene, dale su svoj doprinos da se zakon ne usvoji onakav kakav je Federacija htjela, a to je obaveza da se organizacija koja osniva sigurnu kuću registrira u skladu sa Zakonom o ustanovama, što bi značilo da postojeće sigurne kuće moraju postati ustanove, što bi ih dodatno opteretilo kako finansijski tako i u smislu organizacione i upravljačke strukture. Mi smo tražili da se u navedenom članu izmijeni da se pored ustanova da mogućnost i nevladinim organizacijama da u sklopu svoje djelatnosti imaju i sigurnu kuću – istakla je Jasna Zečević, predsjednica U. G. Vive Žene Tuzla. 


Prema riječima Danijele Kaloci, socijalnog pedagoga u Vive Žene, kada je u pitanju tretman i smještaj u sigurnu kuću za žrtve nasilja u porodici od januara 2016. do danas na tretmanu je bila 51 osoba, od toga 29 žena i 22 djece. 

- Na SOS telefonu 126 za pomoć žrtvama nasilja u porodici od januara 2016. do danas obavljeno je 176 razgovora, dok su na redovnoj liniji obavljena 247 razgovora.