06.12.2016.

Radionica i press Lara Bijeljina

Tokom obilježavanja globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, Fondacija “Lara”, kao članica Sigurne mreže, organizirala je dvodnevnu radionicu za predstavnike centara za socijalni rad s područja koje pokriva nadležnost Sigurne kuće u Bijeljini i press-konferenciju za lokalne medije.

Radionica pod nazivom  “Unapređenje saradnje na zaštiti i pružanju pomoći žrtvama nasilja u porodici” održana je 5. i 6. decembra 2016. godine u Bijeljini u Etno selu Stanišići, a press- konferencija 6. 12. 2016. godine.

Učesnici na radionici bili su predstavnici centara za socijalni rad Bijeljina, Milići, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Osmaci.

Bilo je prisutno ukupno 19 učesnika/ca.

Predavači na radionici bili su: Dragoslav Erdelić, sudija Osnovnog suda u Bijeljini, dr. Oleg Grubač, psihijatar Centra za mentalno zdravlje u Bijeljini, Radmila Žigić, direktorica Fondacije “Lara” i Marjana Đokić, pravna savjetnica Lare. Više…

Sudija Dragoslav Erdelić predstavio je pravnu regulativu u oblasti nasilja u porodici s osvrtom na iskustva iz sudske prakse, kazne koje se najčešće izriču prema počiniocima nasilja kao i  prednostima i nedostacima krivičnog i prekršajnog postupka za ovo djelo. 

Psihijatar dr. Oleg Grubač govorio je simptomima traume i posljedicama nasilja, o bolestima koje se javljaju kod žrtava nasilja u porodici.

Predstavnice Lare govorile su o finansiranju sigurnih kuća i teškoćama s kojima se sigurne kuće susreću u svom radu kao i o tome šta se sve žrtvi pruža tokom njenog boravka. 

Fokus ovog predstavljanja bio je usmjeren na jačanje uloga sigurnih kuća i pružanje adekvatne pomoći žrtvama nasilja.

 Osnovni zaključci s održane radionice su:

 - osigurati dostupnost servisa podrške za žrtve nasilja

- osigurati adekvatne resurse kako bi centri za socijalni rad imali dovoljno osoblja, adekvatnu opremljenost i finansijskih sredstava da pruže pomoć žrtvama nasilja u porodici

- sistemski riješiti status žrtve nasilja u porodici nakon izlaska iz sigurne kuće

- češće izricati zaštitne mjere 

- pooštriti kaznenu politiku za počinioce nasilja

- pružiti efikasniju zaštitu žrtvama nasilja u toku sudskog postupka

- jasno definirati radnje nasilja u porodici

- u programe podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje uvrstiti žene žrtve nasilja kao prioritetnu kategoriju

Radionica je bila i medijski propraćena od strane lokalnih medija i to: NTV Arena i Slobomir TV.

 - http://www.ntvarena.com/live/index.php/accessories/item/4130-preko-2000-prijavljenih-zrtava-nasilja-u-porodici-video