13.12.2016.

Dvodnevna radionica za pridružene članove

Fondacija lokalne demokratije je za pridružene članice Sigurne mreže 12. i 13. decembra 2016. organizirala dvodnevnu radionicu u Sarajevu, s ciljem jačanja kapaciteta pridruženih članica Sigurne mreže u zagovaračkim aktivnostima i osmišljavanju zajedničke javne kampanje. Edukaciji je prisustvovalo 12 predstavnica pridruženih članica SM.

 Podršku u realizaciji radionice i osmišljavanju kampanje dali su marketinška agencija Via Media i tim FLD-a. Na radionici su prvo predstavljeni rezultati anketiranja provedenog u 10 lokalnih zajednica s preporukama i zaključcima. Nakon toga je konsultantica iz agencije Via Media predstavila ovu agenciju, njen rad i uspješne primjere javnih kampanja koje su realizirali, a za veliki broj njih su i nagrađeni. 

Tokom prvog dana radionice obrađene su sljedeće teme: Zašto je kreativna strategija bitna (Case: Muzej javnih nabavki), Utjecaj društvenih mreža, Niskobudžetni alati/BTL/Guerilla, Kako doći do besplatnog PR-a (Case: Upoznaj prave Heroje). Drugog dana radionice praktično se radilo na kreiranju javne kampanje kroz rad u radnim grupama i definiranju ključnih poruka. Odabran je glavni slogan kampanje “Dižem glas protiv nasilja”. 


Učesnicama je najavljen interni konkurs u okviru kojeg trebaju predložiti svoje prijedloge projekta, odnosno akcija  koje će realizirati kao dio zajedničke kampanje u svojim lokalnim zajednicama.  

U skladu sa ustanovljenim kriterijima FLD će sa stalnim članicama Sigurne mreže odabrati pet najboljih aplikacija čija realizacija će biti finansijski podržana. 

Izrađen je i učesnicama podijeljen aplikacijski obrazac.

Konkurs će biti otvoren od 15. do 25. 12. 2016. godine.