"16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja u porodici"

Zahavljujući BHRT i aktivnim uključivanjem u globalnu kampanju "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja u porodici".

 U emisiji pod nazivom "U programu ste", gostovale su: Lana Jajčević iz Udruženih žena iz Banja Luke i Jasmina Mujezinović iz Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva - organizacija koje vode sigurne kuće. Uz predstavljanje rada nevladinog sektora u oblasti borbe protiv nasilja u porodici, naglašena je potreba da se svi građani/ke aktivno uključe u ovu borbu prijavljujući nasilje.

 

http://www.bhrt.ba/bht1-emisije/u-programu-ste-bht1/u-programu-ste-30-11-2017/