Da li ste se već priključili Avonovoj kampanji u borbi protiv nasilja u porodici?!

Kampanja pod nazivom: „Čitaj između redova“, koju je pokrenula kompanija Avon povodom obilježavanja međunarodnog dana borbe protiv nasilja na osnovu spola 25. novembra i 16 dana aktivizma, se nastavlja.

 Svako može pomoći, tako da posjeti stranicu progovoriprotivnasilja.ba   i podijeli video kampanje sa stranice, a ako ste doživjele nasilje ostavite svoju priču u anonimnoj ispovjedaonici.

 

 

 

Možete pomoći i tako što ćete kupiti narukvicu sa znakom beskonačnosti. Na ovaj način prikupljaju se sredstva u Fond za borbu protiv nasilja u porodici. Zahvaljujući ovom Fondu, FLD i druge organizacije koja vode sigurne kuće u BiH, su već u dva navrata primile donacije, čiji je cilj poboljšati uslove boravka za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i borbi protiv nasilja.

 

  

 

Pozivamo vas da uvijek prijavite nasilje u porodici na sos telefone: u Federaciji BiH 1265 i RS 1264.

Dijelite sadržaj progovoriprotivnasilja.ba i dajte svoju podršku. Jer, ako o nasilju iskreno ne progovorimo, neće prestati.

#progovoriprotivnasilja