06.12.2018.

Kalendar aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja u BIH za 2018.

 Ovdje možete preuzeti PDF fajl sa kalendarom: 

2018 Kalendar aktivnosti Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja Bosna i Hercegovina azuriran.pdf

2018 Calendar of Activities 16 Days of Activism Against Gender Violence in BiH updated.pdf

Koristimo priliku da vas informisemo da je prevod kalendara objavljen u medjunarodnom kalendaru za kampanju 16 Dana aktivizma, i mozete mu pristupiti na linku ispod:

https://16dayscampaign.org/eve nt/16-days-of-activism-against -gender-violence-campaign- throughout-bosnia-and- herzegovina/