JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT PODRŠKE SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA I SOCIJALNIM ZADRUGAMA

Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine ,za potrebe  projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”, raspisuju javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugama u Bosni i Hercegovini.

Projekat:“Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”.

Donatort: Evropska Unija u BIH

Implementatori projekta: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine

Prijave trebaju biti dostavljene na email adrese info@fld.ba i  fondacija.lara@gmail.com najkasnije do 06. maja  2021. do 12:00 sati.

Više o pozivu, uključujući uputstvo za apliciranje i aplikacioni paket možete naći OVDJE!