Aktivnosti

U devet gradova u BiH provedena mini kampanja “Imam pravo!” s ciljem prevencije nasilja u porodici

U okviru kampanje Sigurne mreže "IMAM PRAVO! Na život bez straha! Na život bez nasilja! Na sigurnost!”, u devet gradova širom BiH su od 2. do 9. oktobra održane brojne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o nultoj stopi tolerancije na nasilje nad ženama.

Fondacija lokalne demokratije

JAVNI POZIV Za angažovanje ekspertkinje/ta za kreiranje resursa za informisanje u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

23.08.2021.

JAVNI POZIV Za angažovanje moderatorice/ra u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Stvaranje sigurnije budućnosti - edukativni video materijali

U okviru projekta "Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo - faza II", Fondacija lokalne demokratije kreirala je tri video uratka koji se fokusiraju na teme seksualnog, cyber i psihološkog nasilja. Naš glavni cilj je podizanje svijesti o ovim važnim pitanjima među tinejdžerima i time stvaranje sigurnijeg okruženja za njih.

Nasilje nije privatna stvar

Vrijeme je za usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH

Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojen u Federalnom parlamentu iako je Nacrt Zakona usvojen i javne konsultacije su realizovane.

13.02.2023.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za odabir eksperta/ice koja će voditi nastavak javne kampanje zagovaranja za usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH pod nazivom „Nasilje nije privatna stvar“

O projektu Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija

17.12.2022.

U Sarajevu održan sastanak predstavnika koordinacionih tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH

U Sarajevu je proteklog petka (16.12.2022. godine), u organizaciji Fondacije lokalne demokratije ispred Sigurne mreže, održan sastanak predstavnika koordinacionih tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici sa predstavnicima Agencije za ravnopravnost spolova BiH

Intenziviranje saradnje institucija sistema i nevladinog sektora ključno je za uspostavljanje sistema podrške

U Sarajevu održana Međunarodna ekspertska konferencija “SISTEM PODRŠKE ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA U BiH”

Dvodnevna konferencija, kojoj je prisustvovalo više od 70 učesnika, predstavnika institucija sistema i nevladinog sektora iz cijele BIH, ugostila je eksperte iz inozemstva, ali i profesionalce iz struke u BiH, te rezultirala nizom zaključaka koji će poslužiti kao smjernice za uspostavljanje sistema podrške za žrtve seksualnog nasilja u BiH

06.09.2022.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenata: Pravilnici za rad sa žrtvama nasilja u porodici

Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir pet konsultantica koje će učestvovati u izradi pet pravilnika za rad sa žrtvama nasilja u porodici, a na osnovu izrađenog dokumenta „Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu s preporukama Istanbulske konvencije, s posebnim naglaskom na dodatne usluge u kriznim situacijama“

23.03.2022.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta: Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu s preporukama Istanbulske konvencije

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih ”, a u ime Sigurne mreže. Projekt se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

23.03.2022.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta:Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu s preporukama Istanbulske konvencije

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija.

15.03.2022.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi Policy dokumenta s preporukama

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija