Aktivnosti

25.01.2020.

„Analiza presuda sudova u RS za krivicna djela Proganjanje i Polno uznemiravanje“

Sprovođenje normi, mijenjanje stavova

Uz podršku UN Women i Evropske unije, Sigurna mreža, mreža nevladinih oraganizacija u BiH posvećenih borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ovog vikenda je okupila 40 parlamentarki, zastupnica Parlamentarne skupštine FBiH i kantonalnih skupština, te aktivistkinje za ženska prava, kako bi razgovarale o novim zakonskim rješenjima za održivu podršku žrtvama nasilja u porodici u Federaciji BiH.

Video: "Od svijesti do odgovornosti za nasilje prema ženama"

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja" kreirale smo informativni video o Istanbulskoj konvenciji.

22.9.2019.

JAVNI POZIV ZA KONSULTANTE

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dva dokumenta - podzakonska akta u skladu sa novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u Republici Srpskoj

19.12.2018.

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi prijedloga dva nova zakonskog rješenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u skladu sa Istanbulskom konvencijom

06.12.2018.

Kalendar aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja u BIH za 2018.

04.12.2018.

Predstavljen dokument „Politika Sigurne mreže o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u skladu sa Instanbulskom konvencijom“

Dokument „Politika Sigurne mreže o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodiciu skladu sa Istanbulskoj konvencijom“ predstavljen je danas na Okruglom stolu u Sarajevu brojnim nevladinim organizacijama i institucijama sistema. Dokument su razvile članice Sigurne mreže, mreže NVO koje su posvećene borbi protiv nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici, a u okviru projekta „Poboljšanje pristupa uslugama za sve žene i djevojke – žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“.

Priručnik za praćenje primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprčavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)

JAVNI POZIV

za konsultantske usluge za obradu rezultata i pisanje izvještaja o provedenom monitoringu rada referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u slučajevima rodnozasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

27.06.2018.

Trpjela sam nasilje zbog djece

Ovo je priča o Jasni i njenoj djeci. Nakon 17 godina nasilja koje je trpjela u braku, majci je sin pomogao da donese odluku

08.05.2018.

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta Politike OCD o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici

JAVNI POZIV

Za konsultantske usluge za izradu metodologije monitoringa intervencije referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u slučajevima rodnozasnovanog nasilja za u BiH

Fondacija “Lara” u partnerstvu sa Udruženjem građana “Vive žene” iz Tuzle realizuje projekat „Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“ uz finansijsku podršku Ureda UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru šireg projekta „Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds”.