Aktivnosti

LARA Bijeljina

JAVNI POZIV Za angažovanje ekspertkinja u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

LARA Bjeljina

JAVNI POZIV Za angažovanje ekspertkinje/ta za kreiranje resursa za informisanje u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT PODRŠKE SOCIJALNIM PREDUZEĆIMA I SOCIJALNIM ZADRUGAMA

“Nasilje nije privatna stvar!” – Inicijativa za izmjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH

“Nasilje nije privatna stvar”, slogan je pod kojim je počela zagovaračka kampanja za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, s ciljem njegovog usklađivanja sa preporukama Istanbulske konvencije.

28.01.2021.

JAVNI POZIV: Za angažovanje eksperata/kinja za izradu publikacije o aktivnostima i rezultatima projekta: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II” koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women u BiH

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i članicama Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja - faza II”, uz podršku Ureda UN Women u BiH, u okviru regionalnog projekta ,,Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija.

10.12.2020.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za odabir agencije/firme koja će osmisliti i provesti javnu kampanju zagovaranja za promociju i usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH

19.11.2020.

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga organizacija članica Sigurne mreže Bosne i Hercegovine

05.11.2020.

JAVNI POZIV : za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge pregleda i revidiranja dokumenta Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH s obrazloženjem

O projektu Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Usvajanje zakonodavnih promjena u zakonima o nasilju porodici u Bosni i Hercegovini u skladu s preporukama Istanbulske konvencije”, a u ime Sigurne mreže BiH. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija.

21.09.2020.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za usluge prikupljanja podataka od relevantnih institucija u odabranim lokalnim zajednicama u okviru izradu Studije - analiza politika o nasilju u porodici u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini

O projektuFondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Usvajanje zakonodavnih promjena u zakonima o nasilju u Bosni i Hercegovini u skladu s preporukama Istanbulske konvencije”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

26.08.2020.

JAVNI POZIV: za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi metodologije i analize u okviru Studije - analiza politika o nasilju u porodici u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini

O projektu Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Usvajanje zakonodavnih promjena u zakonima o nasilju u Bosni i Hercegovini u skladu s preporukama Istanbulske konvencije”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

11.08.2020.

JAVNI POZIV ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II” 2

Za angažovanje eksperta za izradu smjernica i alata za informisanje žrtava u Republici Srpskoj u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

11.08.2020.

JAVNI POZIV : ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II”

Za angažovanje člana trenerskog tima u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women