Aktivnosti

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta: Pregled postojećih analiza nivoa pravnog i političkog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i politika s međunarodnim standardima, identificiranje nedostataka u istraživanjima u BiH u oblas

O projektu Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGAMA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Da li ste se već priključili Avonovoj kampanji u borbi protiv nasilja u porodici?!

Kampanja pod nazivom: „Čitaj između redova“, koju je pokrenula kompanija Avon povodom obilježavanja međunarodnog dana borbe protiv nasilja na osnovu spola 25. novembra i 16 dana aktivizma, se nastavlja.

15.12.2017.

JAVNI POZIV Za angažovanje konsultanta za izradu osnovne studije o razvijenosti multisektorskog pristupa sprečavanju nasilja nad ženama u BiH

Fondacija “Lara” u partnerstvu sa Udruženjem građana “Vive žene” iz Tuzle realizuje projekat „Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“ uz finansijsku podršku Ureda UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru šireg projekta „Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds.

"16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja u porodici"

Zahavljujući BHRT i aktivnim uključivanjem u globalnu kampanju "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja u porodici".

#progovoriprotivnasilja

Povodom 16 dana aktivizma, Avon pokreće kampanju “Čitaj između redova”

Nasilje nad ženama je najčešće skriveno od pogleda. O njemu ne pričamo, njega se stidimo, ono je na naslovnicama novina tek kada je već prekasno. Zato smo u ovu objavu za medije sakrili neke informacije koje možete vidjeti tek ako selektirate i zacrnite sav tekst. Da vidite kako je lako sakriti. I da se treba potruditi otkriti, progovoriti!

Video: „Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH“

Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar ženskih prava iz Zenice su kreirale zajednički video čiji cilj je promocija prava žena koje imaju iskustvo nasilja u BiH . Video je nastao kao dio projekta „Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH“ čiji cilj je pravična i jednaka zaštita i pristup pravdi za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja u BiH. Projekt je finansiran od strane švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Kvinna till Kvinna.

25.11.2017.

Radio Sarajevo i Sigurna mreža

25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, započinje globalna kampanja pod nazivom: „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

24.11.2017.

“POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”

Fondacija lokalne demokratije je 13.novemra 2017.godine zapošela realizacija projekta “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI” koji implementira u partnerstvu sa Budućnost Modriča ,a u ime Sigurne mreže. Projekat je podržala UN Women u BiH , u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ kojeg finansira Evropska unija . Trajanje projekta je 26 mjeseci.

Fondacija Udružene žene i Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice su uradile Analizu praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u BiH

Rezultati konkursa

Medijska promocija rada Sigurne mreže

30.12.2016.

Dvodnevni sastanak sa subjektima zaštite u opštinama Dobojske regije

Kao rezultat djelovanja na unapređenju rada referalnih mehanizama u dobojskoj regiji, članica UO Sigurne mreže Budućnost Modriča je 29. i 30. decembra 2016. godine organizovala u Tesliću dvodnevni sastanak sa subjektima zaštite u opštinama dobojske regije pod nazivom “Analiza situacije i mogućnosti za poboljšanje saradnje” u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma. Učesnici/ce su predstavnici centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, zdravstvenih ustanova, donosioci odluka iz Modriče, Šamca i Vukosavlja, kao i predstavnici medija. Akcenat je stavljen na efikasniju saradnju u oblasti zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici, kao i finansiranje tih troškova iz lokalnih zajednica.